مدیریت از منظر کتاب و سنت
63 بازدید
ناشر: دبيرخانه مجلس خبرگان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1382
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی