وظایف و اختیارات مدیر از منظر امام خمینی
52 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » هجدهم خرداد 1384 - شماره 52
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی